1 สิงหาคม 2021
นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร

ระวังน้ำท่วมฉับพลันพื้นที่ตัวเมืองเพชรบุรี จากการระบายน้ำลงแม่น้ำเพชรบุรี

วันนี้ 11 เดือนตุลาคม 2563 นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าเพชรบุรี ได้เผยสถานการณ์น้ำในจังหวัดเพชรบุรีว่า ปริมาณฝนที่ตกต่อเนื่อง แล้วก็ตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีมวลน้ำที่รองรับจากเขื่อน

มีปริมาณน้ำหลากมาที่เขื่อนเพชรมากขึ้น มีความจำเป็นต้องระบายน้ำลงแม่น้ำเพชรบุรีเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบเข้าท่วมพื้นที่ตัวเมืองเพชรบุรี เนื่องด้วยมีการก่อสร้างสะพานทางรถไฟจะมีผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีสูงกว่าปกติ รวมทั้งมีสิ่งกีดขวางทางน้ำ

ก็เลยขอประกาศเตือนประชาชนในพื้นที่เขตเมืองเพชรบุรี ได้เตรียมขนย้ายทรัพย์สินสิ่งของ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงในที่ปลอดภัย ภายในบ่ายวันนี้

พร้อมประสาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมจัดการ เครื่องจักร เครื่องมือที่ใช้สำหรับในการบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที แล้วก็ให้จัดเตรียมทรายเพื่อประชาชนไว้กั้นขวาง ป้องกันน้ำท่วม และก็สามารถขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือแจ้งได้ที่ ปภ.จังหวัดเพชรบุรี032- 426230

You may have missed