1 สิงหาคม 2021
พิพิธภัณฑ์สึนามิ

อนุมัติงบประมาณจัดสร้าง อาคารพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็ม

พิพิธภัณฑ์สึนามิ ดร.พรธรรม ธรรมวิมล รักษาการ ผู้อำนวยการกลุ่มภูมิสถาปัตยกรรม สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร กล่าวมาว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)

อนุมัติงบประมาณจัดสร้าง อาคารพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็ม ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดจังหวัดพังงา 94.8 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นงบประมาณสร้างอาคาร 64.8 ล้านบาท ภูมิสถาปัตยกรรม 27 ล้านบาท โดยได้ออกแบบในลักษณะอนุสรณ์สถานและก็พิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานรำลึกถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์จากเรื่องเกิดพิบัติภัยสึนามิ ตอนวันที่ 26 ธันวาคม2547

ขณะที่อีกส่วนจัดทำให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการเกิดปรากฏการณ์สึนามิ ความเข้าใจเมื่อเกิดเหตุการณ์และก็การหลบหนีคลื่นยักษ์

และจะเป็นสถานที่เก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญช่วงที่เกิดเหตุการณ์สึนามิปี 2547 รอบๆบ้านน้ำเค็ม โดย วธ.จะ มีการสนับสนุนให้เป็นสถานที่สำหรับท่องเที่ยวกระจายรายได้เศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ การดำเนินการ ขณะนี้มีความคืบหน้าไป จำนวนร้อยละ 75 โดยสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ ที่มีการแสดงหลักฐานและก็แสดงเกี่ยวกับเรื่องราวสึนามิบ้านน้ำเค็มแล้วก็อาคาร หอสังเกตการณ์เสร็จแล้ว อยู่ระหว่างการทำงานในส่วนนำเสนอข้างในอาคารแล้วก็งานภูมิสถาปัตยกรรมนอกอาคาร คาดว่าจะเสร็จภายในปีนี้.

You may have missed