21 มิถุนายน 2021
รับมือผลไม้ใต้

รับมือผลไม้ใต้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

รับมือผลไม้ใต้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) สำรวจผลไม้ 4 ประเภทของภาคใต้ในปีนี้ ส่งผลผลิตรวม 727,824 ตัน ลดลงจากปีที่ผ่านมา 9.18% โดยผลผลิตกระจายออกสู่ตลาดหลายรุ่น แต่ว่ามากในช่วง กันยายน-เดือนตุลาคม

ทุเรียน…ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย แล้วก็ทยอยออกสู่ตลาดหลายรุ่น โดยจะออกสู่ตลาดมากใน เดือนกันยายน จากธรรมดาจะออก เดือนสิงหาคม เพราะสภาพอากาศที่แปรปรวน พื้นที่ปลูกบางแห่งเสียหายจากพายุ ประกอบกับเกษตรกรวางแผนตลาดนำการผลิตกันมากขึ้น เพื่อให้ผลผลิตออกในช่วงเทศกาลวันสำคัญของจีนที่มีวันหยุดยาว ตอน เดือนกันยายน-เดือนตุลาคม ดังเช่น วันไหว้พระจันทร์ และก็วันชาติของจีน เพื่อขายได้ราคาดี

มังคุด…ปริมาณน้อยกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากร้อนแล้งทำให้ติดดอกลดลง เกษตรกรลดพื้นที่ปลูกหันมาปลูกทุเรียนเพิ่ม ออกสู่ตลาดไปแล้ว 30% เวลานี้ผลผลิตรุ่นที่ 2 เดี๋ยวนี้กำลังออกสู่ตลาด แม้คุณภาพจะดีกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากผลสมบูรณ์ สะสมของกินเต็มที่ การบำรุงรักษาดี ทำให้ผลิตผล 70% ขนาดใหญ่ ผิวสวย ส่วนผิวลาย ผลดำ

เงาะโรงเรียน…ผลผลิตน้อยกว่าปีที่แล้ว จากสภาพอากาศผันแปร เกษตรกรหันมาปลูกทุเรียนเพิ่ม เก็บเกี่ยวไปแล้ว 60% ผลผลิตรุ่นที่ 2 ออกสู่ตลาดกลาง เดือนสิงหาคม มีคุณภาพดียิ่งกว่ารุ่นแรก ผิวสวย ผลใหญ่ เจอปัญหาฝนเหมือนมังคุด ทำให้ผลร่วงจากต้น เกรดส่งออก กิโลกรัมละ 37 บาท ตลาดสำคัญเป็น มาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ จีนแล้วก็ประเทศฮ่องกง

You may have missed