1 สิงหาคม 2021
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กทพ. แจ้งว่า กทพ.กำหนดยกเว้นค่าผ่านทางของทางพิเศษบูรพาวิถี

กทพ. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย แจ้งว่า กทพ.ระบุยกเว้นค่าผ่านทางของทางพิเศษบูรพาวิถี (บางนา-ชลบุรี)

แล้วก็ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 3 เดือนกันยายน63 จนถึงเวลา 24.00 น. ของวันอังคารที่ 8 เดือนกันยายน63 รวมทั้งสิ้นปริมาณ 6 วัน ส่วนทางพิเศษที่อยู่ภายใต้สัญญาสัมปทานฉบับแก้ไขใหม่ คือ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช

แล้วก็ทางพิเศษอุดรรัถยา การทางพิเศษแห่งประเทศไทยรวมทั้งบริษัทผู้รับสัมปทานตกลงนอกจากค่าผ่านทางพิเศษปริมาณ 2 วัน คือในวันที่ 4 เดือนกันยายนและก็วันที่ 7 เดือนกันยายน63 ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึง 24.00 น.

ซึ่งเป็น วันหยุดราชการที่ชดเชยวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ประจำปีตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในวันหยุด

You may have missed