3 สิงหาคม 2021
สถานการณ์น้ำไหลหลาก

ปภ.รายงานสถานการณ์น้ำไหลหลาก 11 จังหวัด วาตภัยกาฬสินธุ์ เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย

สถานการณ์น้ำไหลหลาก นอกจากนี้ ยังเกิดวาตภัย ในพื้นที่ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ และก็อำเภอกุฉินารายณ์ รวม 3 ตำบล 4 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 16 หลัง

ดังนี้ กรมป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด หน่วยทหาร หน่วยงานดูแลส่วนท้องถิ่น และก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรีบให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น โดยขนย้ายสิ่งของไปไว้ในที่สูงแล้วก็รีบระบายน้ำท่วมขัง

แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค แล้วก็วัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเรือนแก่ผู้ประสบภัย รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่สำรวจและก็ประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯต่อไป

สำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยเร่งด่วนต่อไป

You may have missed