3 สิงหาคม 2021
คลองผดุงกรุงเกษม

เรือไฟฟ้า คลองผดุงกรุงเกษม เสร็จ พ.ย.นี้ เริ่มบริการ

ปัจจุบัน คลองผดุงกรุงเกษม มีเรือให้บริการ 2 ลำ ให้บริการทุกวัน ซึ่งเรือที่ต่อใหม่นี้จะบรรทุกผู้โดยสารได้ 30 ที่นั่ง และก็มีพื้นที่สำหรับวีลแชร์ 1 ที่ โดยจะใช้เวลาชาร์จไฟโดยประมาณ 4 ชั่วโมง

สามารถให้บริการได้ 5 ชั่วโมง หรือประมาณ 5 เที่ยว และก็มีแผงโซลาร์เซลล์เป็นระบบไฟสำรอง สามารถวิ่งได้อีก 1 ชั่วโมง 30 นาที ซึ่ง จะเพียงพอสำหรับการให้บริการประชาชน เนื่องมาจากเส้นทางเดินเรือมีระยะทางเพียงแต่ 5 กิโลเมตร ปริมาณ 11 ท่า

เบื้องต้นคาดว่าอัตราจะอยู่ที่ 10 บาทตลอดสาย ทั้งนี้จะต้องหารือกับทางคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องก่อน นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครยังมีโครงการเดินเรือในคลองแสนแสบจากวัดศรีบุญเรืองไปมีนบุรี ซึ่งขณะนี้มีงบประมาณในการต่อเรือแล้ว แต่ว่าจะต้องมีการปรับปรุงท่าเรือใหม่แทน ท่าเรือที่ชำรุด ทั้งนี้ จากการสำรวจความพึงพอใจ ของผู้โดยสารเรือไฟฟ้าก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา พบว่าผู้โดยสารมีความพึงพอใจมาก เพราะไม่มีมลพิษทางเสียงและกลิ่น แล้วก็ยังลดต้นทุนในเรื่องเชื้อเพลิง

You may have missed