3 สิงหาคม 2021
คูโบต้าฟาร์ม

คูโบต้าฟาร์มครบวงจร ศูนย์เรียนรู้ไฮเทค เพิ่มผลผลิตการเกษตร

คูโบต้าฟาร์ม สมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด บอกถึงที่มาของคูโบต้าฟาร์ม ศูนย์การเรียนรู้เกษตรยุคใหม่ครบวงจร ให้ความรู้และก็ย้ำการปฏิบัติจริงสำหรับเพื่อการทำการเกษตรเต็มรูปแบบที่แรก ของอาเซียน

ถือเป็นการต่อยอดจากองค์ความรู้ที่เป็นเอกลักษณ์ เฉพาะเรียกว่า KUBOTA (Agri) Solution (KAS) เป็นการเกษตรครบวงจรที่ใช้แนวทางการเพาะปลูก ผสานเทคโนโลยีและก็สิ่งใหม่เครื่องจักรการเกษตรเข้าด้วยกัน

พร้อมสร้างประสบการณ์จริงสำหรับการเพาะปลูกพืชด้วยแนวทางเกษตรยุคใหม่ ภายใต้แนวความคิด End to End Solutions ที่มีการออกแบบรวมทั้งติดตั้งระบบจัดการฟาร์มด้วย IoT (Internet of Things) มาใช้ในระบบบริหาร จัดการเครื่องยนต์การเกษตรทุกขั้นตอน

มุ่งหวังให้เกษตรกรไทยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ให้ผลผลิตได้ตามเป้าหมายด้วยเกษตรแม่นยำ จากนั้นนำข้อมูลมาวิเคราะห์ วางแผนและก็ออกแบบการจัดการจัดการ เพื่อเกิดผลดีสูงสุด ขณะเดียวกันก็บริหารจัดการเครื่องจักร แล้วก็เพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ลดต้นทุน สร้าง รายได้อย่างยั่งยืน ให้คูโบต้าฟาร์มกลายเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้การเกษตรครบวงจร ที่พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่เกษตรกรแล้วก็ผู้สนใจ ได้ฝึกปฏิบัติจริง และก็สร้างประสบการณ์ด้านเครื่องจักรกลการเกษตรยุคใหม่

You may have missed