1 สิงหาคม 2021
ธนาคารน้ำใต้ดิน

ธนาคารน้ำใต้ดิน มักถูกพูดถึงบ่อยครั้ง มีการให้ความรู้ รวมถึงลงมือทำจากหลายฝ่าย

ธนาคารน้ำใต้ดิน ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ธนาคารน้ำใต้ดินมักถูกพูดถึงบ่อยมาก มีการให้ความรู้ รวมทั้งลงมือทำจากหลายฝ่าย หวังเป็นทางเลือกแก้ไขปัญหาเติมน้ำให้กับดิน เพิ่มความชุ่มชื้น เก็บกักน้ำใช้ยามแล้ง ซับน้ำยามน้ำหลาก

แต่ว่าที่ใครหลายๆคนไม่ค่อยทราบ…หากทำผิดวิธี ไม่ได้มาตรฐาน ผลเสียจะมีมากกว่าผลดี รวมทั้งที่แน่ๆจะเสียเงินไปโดยเปล่าประโยชน์

“ที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่าธนาคารน้ำใต้ดิน แต่ว่าภาษาราชการจะเรียกว่า การเติมน้ำใต้ดิน โดยระดับ น้ำใต้ดิน ในช่วงฤดูแล้งจะอยู่ลึกกว่าระดับปกติ ถือเป็นน้ำที่สะอาดผ่านการกรองจากชั้นกรวด ทราย หิน แม้ที่ผ่านมา จะรู้กันดี ช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งได้อย่างยั่งยืน แต่ว่ายังเป็นการทำแบบตัวใครตัวมัน ไม่มีระเบียบแบบแผน เลยได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้าง กรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็เลยร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆรวบรวมเอกสารทางวิชาการ ออกมาตรฐานการเติมน้ำใต้ดินขึ้นมา เพื่อทุกอย่างเป็นไปในทิศทางเดียวกัน”

You may have missed