3 สิงหาคม 2021
เปลี่ยนพฤติกรรม

เปลี่ยนพฤติกรรม านประเพณีสงกรานต์เพื่อป้องกันโควิด-19

เปลี่ยนพฤติกรรม านประเพณีสงกรานต์เพื่อป้องกันโควิด-19

เปลี่ยนพฤติกรรม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คนหนุ่ม คนสาว หรือเยาวชนภายในจังหวัดยโสธรเปลี่ยนพฤคิกรรมจากการออกเที่ยวเล่นสาดน้ำสงกรานต์ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาแต่สำหรับปี 2563 ทางจังหวัดยโสธรได้ประกาศห้ามจัดงานประเพณี

สงกรานต์และห้ามจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ ตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และจากทุกปีที่ผ่านมาคนหนุ่ม คนสาว ตลอดจนเยาวชนจะเล่นน้ำส่งกรานต์

ออกเที่ยวสาดน้ำไปตามหมู่บ้าน อำเภอ และจังหวัดต่างๆ แต่สำหรับปี 2563 งดจัดประเพณีสงกรานต์อีกทั้งมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

เด็กเยาวชนตลอดจนคนหนุ่มคนสาวจังหวัดยโสธรได้พากันมุ่งหน้าลงท้องทุ่งนาเป้าหมายคือสระน้ำตามไร่นา จะพากันนำแห และเครื่องจับปลา ลงไปจับปลาตามสระน้ำเพื่อมาให้ครอบครัวไว้ประกอบเป็นอาหาร

แต่การจับปลาก็จะจับมาไม่หมดจับมาเพียงประกอบอาหารในแต่ละมื้อหรือสองมื้อเท่านั้น เมื่อหมดแล้ว วันหลังก็พากันไปจับใหม่ เหมือนกับว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งของเยาวชน ในส่วนคนที่ไม่มีสระน้ำตามไร่นาก็จะอาศัยแหล่งน้ำตามธรรมชาติ เช่น หนองน้ำสาธารณะประจำหมู่บ้าน แม่น้ำ ลำคลอง ดังนั้นสงกรานต์ปี 2563 สิ่งที่ได้พบเห็นคือเยาวชนไม่เล่นสาดน้ำไม่ตั้งวงดื่มเหล่าแต่หลับมาพบเห็นการจับปลาหาอาหารของเยาวชนจังหวัดยโสธร

แหล่งที่มา siamrath

You may have missed